Tα Νέα μας

Tα Νέα μας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Άδειες Οδηγών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν τηρεί φακέλους των αδειών οδήγησης πολιτών και για το λόγο αυτό δεν ικανοποιεί ατομικά …

Ανάρτηση σχολίων Διαβούλευσης για την προμήθεια Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

ΣΧΕΤ:   Η υπ. αρ. 21DIAB000015439 διαβούλευση και τα σχόλια επί αυτής. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής διαβούλευσης και των σχολίων …

Οριστική διαγραφή ολοσχερώς καταστραμμένων ή αχρηστεμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων

Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου, χωρίς το Πιστοποιητικό Καταστροφής του π.δ. 116/2004 (Α’ …

Call Now Button